Programy na modelovanie

 Výber povolania je niekedy náročné rozhodnutie pre každého mladého človeka. Väčšinou sa rozhodujeme podľa toho čo nás na strednej škole baví, čomu sa venujeme vo voľnom čase alebo v niektorých prípadoch čo z nás chcú mať naši rodičia. Množstvo ľudí rozmýšľa pri výbere zamestnania aj na plat, ktorý im zabezpečí život. Preto sú najviac obľúbené medzi mladými IT smer a technické zameranie. Práve technika patrí k zaujímavým odvetviam a o hľadanie miesta sa nemusíte báť. Vysoké školy vás určite naučia množstvo užitočných vecí a pripravia vás na prácu. Ak však chcete byť úspešný vzdelávajte sa aj vo svojom voľnom čase. Veľký boom zažíva modelový dizajn. Lietadlá, autá, materiály a mnoho ďalšieho. Ak sa zaujímate o tento smer skúste si na internete vyhľadať niekoľko programov, ktoré z vás urobia na danú problematiku experta. Medzi najžiadanejšie vo firmách sú Solidworks a ADINA. Ale samozrejme existuje množstvo ďalších.

počítač
 
Solidworks                              Ide o relatívne mladý program, v ktorom sa môžete vyhrať s modelovaním. Môžete navrhovať 3D model súčiastok, ktorý sa ďalej využíva v praxi. Používate príkazy ako vysunutie, zaoblenie či rebro. Ide o jednoduchý program, ktorý vám uľahčí množstvo času. Ako samouk vám pri učení pomôže príručka, vďaka ktorej budete schopný naplno ovládať systém. Množstvo firiem, najmä v automobilovom a strojárskom priemysle, vyžaduje znalosť nejakého CAD programu.

kodování

ADINA-M                               V tomto type programu môžete modelovať, vytvárať a ohýbať taktiež. No hlavnou úlohou systému je po zadaní súradníc a vytvorení základného modelu vypočítať zaťaženie na plochu, vytvoriť sieťovanie či určiť silu. Prospešný je najmä pri diagnostike a problematike materiálov. Jednotlivé systémy spolu dokážu spolupracovať a súčiastku v solidworkse dokážete prekonvertovať do Adiny a následne vypočítať potrebné zaťaženia a sily.