Potrebujem SSD!

Slabinou našich počítačových systémov a zostáv je stále pevný disk. Procesory už aj tej najnižšej rady sú v dnešnej dobe schopné obdivuhodných výkonov. Zamate počítačov taktiež zrýchľujú svoje pracovné frekvencie. Avšak slabým miestom stále zostáva pevný disk v počítači.

disk

Prečo je pevný disk slabinou?

Základným technologickým prvkom klasických pevných diskov je mechanika. A táto mechanika je obmedzená svojimi pohybujúcimi sa časťami. V prípade pevného disku ide teda o rotačnú a čítaciu mechaniku. Zatiaľ čo iné súčasti počítačov sú pevné a pamäťové miesta presne a rýchlo stanovené, mechanika pevného disku sa musí pootočiť na správnu pozíciu. A to aj pri tých najrýchlejších diskoch zaberá nejaký ten čas.

Solid State Disk

Alebo inak aj SSD disk naproti klasickému rotačnému disku neobsahuje rotačné mechanické časti a preto jeho práca môže byť dokonca až rádovo rýchlejšia.
Ale naozaj ho potrebujeme?
Napriek tomu, že SSD je rozhodne rýchlejší ako klasický pevný disk, vynára sa táto otázka. Pretože nie všetky procesy v počítači nevyhnutne potrebujú aj vysokú rýchlosť pevného disku. Napríklad internet alebo počítačové hry stále vedia využívať klasické pevné disky bez nejakého obmedzenia.
Pokiaľ však pracujeme s aplikáciami, alebo striháme hudbu, či video, určite veľmi oceníme práve zrýchlenie nášho pevného disku.

paměť

Ďalej si treba uvedomiť, že cena za SSD disky a klasické rotačné disky je niekde úplne inde. Takže, pokiaľ potrebujeme veľké kapacity diskov, napríklad v dátových centrách, či cloudoch, žiaľ, stále nám neostáva nič iné, ako siahnuť po klasických rotačných diskoch s kapacitou aj šesť gigabajtov.
A pokiaľ stále váhate, či je pre vás vhodnejší jeden alebo druhý disk, pozrite sa na jeho životnosť.
Klasické rotačné disky sú takmer nesmrteľné, pokiaľ ich uchránite pred nárazmi a pádmi. Oproti tomu SSD majú svoju obmedzenú a pevne vymedzenú kapacitu zápisov, z čoho vyplýva jednoznačná doba životnosti a potom vám skrátka prestanú fungovať.