Odhaľte rodinné tajomstvá


Genealógia patrí medzi pomocné vedy historické. Zaoberá sa zberom informácií o určitom rode a následne na ich základe zostavuje rodokmeň. Taktiež objasňuje vzťahy medzi rodinami.
smíšená rodina
Vďaka archívom a kronikám môžete sledovať líniu svojej rodiny až do čias šľachticov za čias Uhorska. Možno ste potomkami vazala Mateja Korvína, ktorý spravoval Oravský hrad. Je na čase, aby ste to zistili!

Rodokmeň si môžete vyrobiť ručne, pomocou počítačového programu alebo online. Výhodou online vyhotovenia je, že vás automaticky upozorní na zhodu s iným rodokmeňom. Následne si môžete doplniť informácie, ktoré vám chýbajú. Na internete sú prístupné aj niektoré kroniky, napr. kronika Ellis Islandu (Ellis Island je malý ostrov pri New Yorku, cez ktorý prichádzali do Ameriky všetci migranti počas 1. a 2. svetovej vojny; zo Slovenska ich bolo niekoľko desaťtisíc).

Je len na vás, ako bude rodostrom vyzerať. Môže mať tvar stromu, pavučiny (uprostred papiera bude v bubline jeden člen rodiny, od ktorého budú vybiehať ramená s ostatnými príbuznými), ale fantázií sa medze nekladú. Vymyslite si vlastný tvar, ktorý bude najviac vyhovovať všetkým informáciám, ktoré doň chcete zapísať.  

Začnite od seba a svojej najbližšej rodiny. Do rodokmeňa si môžete k jednotlivým menám dopísať informácie, ako napríklad dátum narodenia a úmrtia, mená ženských príslušníčok zaslobodna, dátumy sobášov, miesta bydliska atď.
rodina v posteli
Až to budete mať všetko zapísané, je čas na ďalší krok. Navštíviť najstarších zo žijúcej rodiny. Boli by ste prekvapení, koľko si toho vaši starí rodičia pamätajú. Pri skúmaní rodinnej histórie sa dozviete všetky klebety, príhody a osudy vašich predkov. Aspoň na chvíľu sa tak vcítite do ich kože a budete si môcť položiť otázky, čo by ste na ich mieste robili vy. Uvidíte vaše rodné mesto očami vašej starej mamy…  

Aby bol váš rodokmeň zaujímavejší, pridajte doň rodinné fotografie. Keď budete na návštevách u svojich prarodičov a širšej rodiny, ako sú bratranci a sesternice z druhého a tretieho kolena, nezabudnite požiadať o ich kópie. Uvidíte tak prapradeda vo vojenskej uniforme alebo svadobnú fotografiu vášho prastrýka.

Ak už zozbierate všetky informácie od žijúcich príbuzných, ale stále máte biele miesta v rodostrome (napr. nikto si už nevie spomenúť, kedy sa narodila vaša prapraprababička), hľadajte na cintorínoch. Dozviete sa dátumy narodenia, úmrtia aj mená zaslobodna.

Stále sa vám vidí, že je to málo? Stále neviete, či nepochádzate zo šľachtického rodu? Začnite bádať v kronikách na obecných alebo mestských úradoch, kde niekedy bývala vaša rodina. Potom sa presuňte do najbližších archívov. Ich adresy a ďalšie potrebné informácie nájdete na internete.

Prečo sa babička nerozpráva s pratetou? Mali naozaj rovnakého frajera? Teraz máte v rukách návod na odhalenie všetkých rodinných tajomstiev.