Kedy metabolizmus pracuje na maximum?

Náš metabolizmus nepracuje stále rovnako. Nová štúdia zistila, že v určitých časových obdobiach je možné spáliť v priemere o 10% viac kalórií.Výskum uskutočnili odborníci v oblasti cirkadiánneho rytmu.
Zaujímavým faktom je, že účastníci spálili asi o 10% viac kalórií v neskorých popoludňajších hodinách a skorých večerných hodinách, ako skoro ráno.
Z toho vyplýva že po práci by ste si mali ísť zacvičiť. Vtedy je spaľovanie najúčinnejšie. Avšak tieto zistenia sa týkali ľudí ktorí boli v pokoji bez fyzickej námahy. Takže i sedením v tomto čase spálite viac. Výskumu sa zúčastnili siedmi jedinci, takže tento výskum potrebujú rozsiahlejšiu štatistickú vzorku na potvrdenie tvrdenia.

koktejl

Špecifikom tohto výskumu bolo, že laboratórium s testovanými jedincami nemalo ani hodiny ani okná. To znamená že jedinci nevedeli o čase a nevedeli odhadnúť fázu dňa na základe svetla alebo tmy. Okrem toho mali zakázané používať telefóny alebo internet. Dostali rozpis, podľa ktorého jedli a chodili spať. Každú noc však pre zmätenie boli poslaní do postele o štyri hodiny neskôr ako predošlý deň. To malo napodobniť stav, akoby chodili týždeň po svete.

Keďže telo účastníkov nebolo schopné spoľahnúť sa na vonkajšie signály, aby vedeli, kedy majú spať a jesť, znamenalo to, že metabolizmus riadil čisto biologický čas. To je čas, kedy sa spáli najviac kalórii.
Výsledky ukázali, že rýchlosť metabolizmu ľudí bola v najnižšia počas biologickej noci (teda vo veľmi skorých ranných hodinách) a vrcholil asi o 12 hodín neskôr, v biologickom popoludní / večeri.
Rozdiel v spálených kalóriách bol v priemere asi 130 kalórií pri porovnaní poobedia a večera s ránom.

počítadlo

Tieto poznatky sú dôležité, pretože na svete stále pribúda ľudí s obezitou. Práve poznanie metabolizmu pomôže takýmto ľudom pri redukcii ich hmotnosti. Tento výskum bude ešte pokračovať so širším počtom jedincov.