Zatepliť bytovku či iný typ stavby vám pomôžu PIR panely

Trh je dosť veľký na to, aby sa na ňom ujalo množstvo tovarov najrozličnejších druhov, stavebnú oblasť nevynímajúc. Súčasnosťou hýbe trend zatepľovania nových stavieb, ale zlepšiť tepelno-technické vlastnosti sa pokúšame aj pri starších budovách. Najvhodnejší na tento účel je jeden z typov sendvičových panelov s označením PIR.

Bývanie v modernom a kvalitnom dome

Pre stavebníkov sú PIR dosky už známy pojem, pretože momentálne stoja na vedúcej pozícii vo svojej triede. Ide o jeden z typov sendvičových panelov, sendvičové panely ktoré sa rozdeľujú podľa typu výplne, hrúbky, skladby či použitých materiálov, a tieto faktory ovplyvňujú aj ich cenu. Základ PIR dosiek tvorí polyisokyanurátové jadro, panely tak majú najvyšší tepelný odpor pri minimálnej hrúbke izolácie, a to je v prípade nutnosti ušetriť celkovú hrúbku sendvičových konštrukcií ich bonusom. Na konštrukcie sú kladené aj fyzikálne požiadavky, a to panely spĺňajú vďaka širokému spektru ich hrúbok, ktoré sa pohybujú od 30mm do 100mm. Tieto veličiny predstavujú najbežnejšie používané hrúbky PIR panelov. Montáž je možná do horizontálnych aj vertikálnych konštrukcií, používajú sa na zateplenie skeletov, fasád, interiérových aj stropných konštrukcií.

Súčasnú podobu dostali PIR dosky po vylepšení ich predchodcov, PUR panelov. Tie sa takisto vyznačujú skvelými tepelno-izolačnými vlastnosťami, sú veľmi odolné voči škodcom aj chemickým látkam, sú hydroizolačné a ich využitie je pri zateplení deliacich priečok, fasád, stropov a podobne. Obidva druhy panelov majú výhody jednoduchej montáže, fantastické vlastnosti a variabilnosť pri spektre stavieb, kde sa dajú využiť.

Súčasnosť praje vlastnostiam polystyrénu

Od výroby prvého panela však prešli prerodom a dnes si zákazníci môžu vybrať dokonca aj farebný odtieň povrchu či jeho úpravu, hrúbku a aj typ výplne. Každú požiadavku výrobca spracováva jednotlivo a aj ich cena sa odvíja od týchto faktorov. Bonusom sú aj sendvičové panely, ktoré vo zvýšenej miere odolávajú agresívnym látkam, kyselinám alebo mikroorganizmom, a tie sú vhodné na výstavbu napríklad potravinárskych či poľnohospodárskych stavieb.