Prečo sa oplatí kúpiť ready made spoločnosť

Podnikateľ, čo vidí príležitosť a chce sa pustiť do nejakej konkrétnej podnikateľskej činnosti v prípade, že nie je majiteľom firmy či spoločníkom v spoločnosti, musí nejakú firmu alebo obchodnú spoločnosť založiť a túto zapísať do obchodného registra, zaregistrovať na daňovom úrade a splniť ďalšie náležitosti k tomu, aby sa s ňou dal právoplatne vykonávať biznis a zamýšľaná aktivita, kvôli ktorej sa pri zápise musí zvoliť tiež zodpovedajúci predmet podnikania. Ako teda tušíte, zaberie to veľa času a niektoré podnikateľské príležitosti si skrátka žiadajú rýchlejší zásah.

byrokracia, zložky

V opačnom prípade a čo je v súčasnosti populárnejší variant, to je takúto hotovú firmu kúpiť, v ponuke je rýchly predaj firmy https://ezmluva.sk/predaj-s-r-o. Na výber väčšinou bývajú firmy s históriou, ktoré už obchodnú činnosť v minulosti vykonávali, ale možno ešte väčší dopyt je po takzvaných ready made s.r.o. Čo sú tieto zač a aké sú ich prednosti?

S.r.o. spoločnosti s ručením obmedzeným sú najpopulárnejšou podnikateľskou formou na Slovensku. Predpona ready made je označením spoločností, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, sú zaregistrované na daňovom úrade, sú platcami DPH, majú pridelené IČO a DIČ, je pri nich zaplatené základné imanie a skrátka majú splnené všetky požiadavky k tomu, aby sa s nimi mohlo začať okamžite podnikať, potom ako prebehne prevod obchodného podielu na kupujúceho. Zmeniť sa dá mimochodom aj názov spoločnosti, predmet podnikania, konateľ či sídlo a s týmito skutočnosťami sa podá návrh na zmenu v OR. Vybavenie trvá len niekoľko dní.

podané ruky

Mnohé z týchto ready made spoločností sú bez histórie, čo znamená, že žiadnu obchodnú činnosť nevykonávali. A výhodou preto v danom prípade je, že na kupujúceho neprevedú žiadne nevybavené pohľadávky a záväzky z minulosti. Sú čisté a pripravené pre svojich potenciálnych záujemcov, čo je mimochodom jediný účel, za ktorým vznikli.