Prečo je dôležité čistenie kanalizácie

Udržiavať chod hlavnej centrálnej kanalizácie, pravidelne ju čistiť a venovať pozornosť jej technickému stavu je mimoriadne dôležité kvôli správnemu odtoku splaškov a funkčnému stavu kanalizácie.

Jej pravidelná kontrola a prečistenie sa odporúča minimálne raz do roka a ponúkaná služba Čistenie kanalizácie https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii/ Vám rýchlo a efektívne poradí ako, pomôže Vám s výberom postupu a zvolí účinnú techniku.

Medzi odporúčané postupy čistenia patrí aj vysokotlakové čistenie hlavnej kanalizácie pomocou natlakovanej vody, ktoré má maximálny výkon a je vhodné na efektívne vyčistenie všetkých odpadov a kanalizácii. Tlak vody vyvíjaný čerpadlom, ktoré je umiestnené v servisnom vozidle prechádza cez hadicu a koncové trysky postupne až do potrubia, kde odstraňuje usadeniny a nečistoty. Tento spôsob čistenia patrí k moderným spôsobom, ale má isté obmedzenia, najmä v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k zatopeniu, čo by spôsobilo zbytočne ďalšie straty a škody.

construction-2753799_640

Pre takéto situácie je vhodné elektromechanické čistenie, kde namiesto tlaku vody pôsobia špeciálne trysky, ktoré sa pohybujú rotačne pozdĺž celého potrubia a postupne uvoľňujú znečistenie. Výhodou je, že tento spôsob sadá použiť v každom potrubí, nezáleží na dĺžke ani priemere, efektivita je stále zabezpečená vďaka unikátnym strunám a použitej technológii.

Kanalizácia a potrubia sú prvky, ktoré si veľmi nevšímame, aj keď odborníci na prevenciu stále poukazujú. Zastaví nás až havária, ale aj pre tieto situácie je služba ako stvorená.

drain-1551390_640

Garancia skorého príchodu, profesionálneho prístupu a úspešného výsledku je priorita, ktorú už ocenilo množstvo zákazníkov aj vďaka non stop službe počas víkendov, sviatkov a voľných dní.

Ponúkaná služba Vám svojím riešením ponúka čistenie s prívlastkom „bezvýkopové“, čo v praxi znamená, že zásah sa uskutoční bez zbytočného búrania alebo bez zbytočných výkopových prác, čo uľahčí celý priebeh odstraňovania problému.

Ponuka inštalatérskych prác priamo po zásahu je doplnková služba, ktorá je ale súčasťou celej ponuky a vďaka nej riešite problém pod tzv. jednou strechou.

Neváhajte a vyskúšajte 100% kvalitu.