Venezuela nie je jedina v hyperinflácii

Hyperinflácia je definovaná ako keď inflácia je vyššia ako 50% mesačne a pretrváva viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní.
Venezuela vstúpila do Hyperinflačnej tabuľky Hanke-Krus v novembri 2016, keď ceny stúpali o 219% mesačne a zdvojnásobili sa každých 18 dní.
Situácia sa odvtedy zhoršila a vďaka vážnemu nedostatku potravín a liekov občania sú teraz nútení platiť každodenné základy za hromady hotovosti.
Najhoršie hyperinflačné obdobia:

měna

1. Maďarsko 1946
Denná miera inflácie: 207%

V júli 1946 dosiahla inflácia v Maďarsku vyvrcholenie 41,9 miliárd miliónov miliónov%, čo je 41,9 štvorsilionových percent mesačne – najhoršia epizóda hyperinflácie zaznamenaná vôbec.
Keď sa ceny každých 15 hodín zdvojnásobia, všetko, čo ľudia mali vo vreckách ráno, by stálo za večer na polovicu. Najvyššou nominálnou hodnotou v krajine bolo stopercentné päťdesiattisícové pengo.
Druhá svetová vojna vymazala 40% maďarského bohatstva, 80% jej hlavného mesta Budapešť bolo zničených, železnice a cesty boli bombardované a vláda bola nútená po vojne vyplatiť milióny.
1. augusta 1946 prijala vláda radikálny stabilizačný program, ktorý zahŕňal drastickú daňovú reformu, obnovu zlatých aktív prijatých do zahraničia a zavedenie novej meny, forint, podporovanej zlatými rezervami a svetovými menami. Keď vstúpilo do platnosti, jeden forint mal hodnotu 400 octillionov (tisíc biliónov biliónov alebo miliardy miliárd miliárd) starého mena.

venezuelea

2. Zimbabwe 2008
Denná miera inflácie: 98%

Po kontroverznom programe pozemkovej reformy, ktorý zahŕňal vyvlastnenie nehnuteľností bieleho vlastníka pôdy na konci 90. rokov, Zimbabwe zaznamenal prudký pokles poľnohospodárstva.
Po desaťročí sa ceny začali zvyšovať. Do novembra 2008 inflácia dosiahla mesačne 79 000 000 000%.

Obchody zvýšili ceny niekoľkokrát denne. Zlomená ekonomika znamenala, že ľudia museli žiť s častými vodnými a energetickými znižkami, radami v bankách a čerpacích staniciach a veľkým nedostatkom potravín v supermarketoch.
V roku 2009 Reserve Bank of Zimbabwe opustila svoju menu a prijala americký dolár a juhoafrický rand ako hlavný prostriedok výmeny.

chudoba

3. Juhoslávia 1994
Denná miera inflácie: 65%

Juhoslávia bola krajinou vytvorenou po prvej svetovej vojne, a to zjednotením Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Macedónska, Čiernej Hory, Srbska a Slovinska.
Ekonomické a politické krízy v osemdesiatych rokoch viedli k občianskym vojnám, ktoré sa skončili rozpadom krajiny späť do svojich základných republík a do roku 1992 zostali len Srbsko a Čierna Hora.
Vyčerpaný konfliktom a stratou vnútorného trhu vláda začala tlačiť peniaze na pokrytie svojich pokladníc. Nekontrolované verejné výdavky, neefektívnosť, korupcia a sankcie OSN v rokoch 1992 a 1993 zhoršili problém.